OmsorgsLyftet Utbildningar

Inte från OmsorgsLyftet Utbildningar?

Information

Prenumerera på den här bloggen

Behöver du komplettera med fler kurser?

Gå in på vår hemsida www.OLU.se och klicka på "Utbildningar" sedan "Fristående kurser" så ser du vårt stora utbud

Säg till om du behöver hjälp med ansökan så kikar vi tillsammans

2016-12-06 15:24

Välkommen till våra yrkesprogram och fristående kurser!

Kom igång med dina studier!

Det är roligt att studera som vuxen, du har redan en massa erfarenhet och kunskaper när du startar din utbildning. Fyll på med nya kunskaper och färdigheter!
Tillsammans med din lärare planerar du studietakt, studieform, validering och upplägg som passar dig.
Vi erbjuder intressanta föreläsningar, praktiska övningar, stöd och handledning som hjälp för dig att nå dina studiemål.
Du lär nytt, upptäcker nya teorier och ny forskning och kopplar ihop de nya kunskaperna med dina gamla.
Vi utgår från Skolverkets mål och betygskriterier som bildar ramen för den fördjupning och inriktning du önskar för att få största möjliga nytta av kursen.
Välkommen till nya och fördjupade kunskaper till nytta i arbetet och inför högskolestudierna

2016-12-06 15:18